ยินดีต้อนรับสู่ www.ndath.com สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล นายกสมาคม - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช นุกูลกิจ นายกอาวุโส - รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมพงศ์ ชาญนุวงศ์ อุปนายกสมาคม  - ทนายธนดล  เพชรบุรีกุล  อุปนายกสมาคม - ดร.กำธร เพียเอีย เลขาธิการ -  คุณนาวิน  จูบิดา รองเลขาธิการ-พ.ต.ต.หญิง สุวิมล ธรรมหรรษากุล เหรัญญิก- อาจารย์ชูพงษ์ อัจจาธร ประชาสัมพันธ์-คุณอารีรักษ์ แซ่อึ้ง นายทะเบียน-คุณเพ็ญนภา ศิริจันทร์ ปฏิคม - ครูมานิตย์ รัตนะแก่นจันทร์-คุณนราธิป ปรีชากรณ์วงศ์-คุณขวัญใจ ตรีทรัพย์ กรรมการสมาคม รวม 13 คน ...ขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชม..!
กิจกรรมโครงการ : สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)
Update 13/12/2564 : พุทธมนต์พิธี ฉบับแดนพุทธภูมิ : อินเดีย-เนปาล แจกฟรี ! เป็นธรรมทาน
ติดต่อขอรับหนังสือสวดมนต์ได้  หลังจากปีใหม่  31 ม.ค. 2565  เป็นต้นไป
เครือข่าย
พันธมิตร
free counters
แนะนำหนังสือ : พุทธสถาน พุทธประวัติ พุทธกิจ (ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย)
เขียนจากประสบการณ์จริง โดย
รศ.ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล
และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพุทธภูมิศึกษา
ธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ 20 ปีขึ้นไป
นำคณะทัวร์แสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง
เล่มละ 300.- บาท สมทบทุนสร้างวัดไทยโพธิวิหาร
(แก้ไขปรับปรุงใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันแจกให้ผู้เดินทางไปร่วมงานบุญ
ทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี วัดไทยโพธิวิหาร : 6 พ.ย. 2565) ** คลิกที่รูป/ที่นี่

สั่งจอง/ติดต่อสอบถาม :
Mobile/Line ID : 0994396677, 0614026277, 0819944790
เพจวัดไทยโพธิวิหาร
กิจกรรม-โครงการ
สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)